Transponeer Tabel:
Transponeer tussen twee toonsoorten...

Selecteer in het linker keuzemenu de originele toonsoort en in het rechterkeuzemenu de gewenste toonsoort.

Originele toonsoort
A A♯ / B♭ B C C♯ / D♭ D D♯ / E♭ E F F♯ / G♭ G G♯ / A♭
Getransponeerd
A A♯ / B♭ B C C♯ / D♭ D D♯ / E♭ E F F♯ / G♭ G G♯ / A♭

Ter illustratie: de eerste 8 maten van de jazzstandard "Autumn Leaves" getransponeerd van G majeur/E mineur naar B♭ majeur/G mineur.
Alleen de grondtoon van het akkoord hoeft te worden aangepast. Het achtervoegsel blijft ongewijzigd!