Akkoord analyse:
Een nadere blik op de samenstelling van akkoorden

Selecteer toonsoort en toonladder en klik op de "OK" knop:

Drop 2 liggingen Drop 3 liggingen
Grondligging R 3 5 7 5 R 3 7 3 R 5 7
C E G B G C E B E C G B
1e inversie 7 R 3 5 3 7 R 5 R 7 3 5
B C E G E B C G C B E G
2e inversie 5 7 R 3 R 5 7 3 7 5 R 3
G B C E C G B E B G C E
3e inversie 3 5 7 R 7 3 5 R 5 3 7 R
E G B C B E G C G E B C
  • Overige notatie vorm(en):
  • Mogelijke uitbreidingen/alteraties: ♯5, 9, ♯11, 13

Cmaj7 (9,11,13) akkoord in 3 verschillende posities:

chord diagram

Hoe werkt het?

Zoals gezegd ontstaan (Driestemmige) akkoorden ontstaan door het stapelen van tertsen. Diatonische -of "ladder-eigen"- akkoorden hebben een vaste akkoord formule die in de akkoordtabel weergegeven wordt. De betekenis van de gebruikte symbolen wordt in onderstaand rijtje weergegeven:

  • "R" staat voor "root" of grondtoon
  • 3 is de terts
  • 5 is de kwint
  • 7 is de septiem
Bij drop 2 liggingen en hun inversies wordt EERST de inversie toegepast en daarna de drop2 formule.

Al naar gelang het type akkoord kunnen deze symbolen worden voorafgegaan door een voorteken (mol of kruis) die aangeeft of de noot verhoogd, dan wel verlaagd moet worden. Soms is dit een dubbele verhoging of verlaging. Het symbool staat er dan 2x in vermeld.

Akkoord extensies

Als we tertsen stapelen dan hebben we in principe bij de vierde toon (het septiem) binnen het octaaf (8 noten) het maximum bereikt. We kunnen echter de reeks uitbreiden door verder te gaan met stapelen van tertsen door de toonladder een octaaf te verhogen.

Daarmee krijgen we uitbreidingen op het akkoord: 9, 11 en 13. Eigenlijk gaat het hier om de secunde (9), de kwart (11) en de sext(13). Maar doorgaans worden ze op deze manier uitdrukt. Het gebruik van deze uitbreiding geeft enorm veel nieuwe mogelijkheden in die zijn dat het ons klankspectrum enorm uitbreidt. Heel gebruikelijk is om alteraties op de deze noten te spelen, verhogingen of verlagingen, aangegeven met een voorteken. Dit noemen we gealtereerde akkoorden, vaak voorzien van aan "alt"

Niet alle uitbreidingen klinken even goed. In het opmerkingen veld is aangegeven welk type uitbreiding op welke type akkoord van toepassing is.