Akkoord analyse:
Een nadere blik op de samenstelling van akkoorden

Selecteer toonsoort en akkoordtype en klik op de "OK" knop:

Akkoord formule: Extensies:
R 3 5 ♭7 9 11 13
G B D F A C E

Akkoordnoten G7 (9,11,13) op fretboard:

fretboarddiagram

Waarvoor is deze tool bedoeld?

Wie een website bezoekt om erachter te komen hoe een bepaald gitaarakkoord gespeeld dient te worden, verwacht (en krijgt) meestal een pagina te zien met daarop akkoorddiagrammen en vingerzettingen waarin het gezocht akkoord getoond wordt. Hier is echter voor een andere opzet gekozen. Een akkoord bestaat uit aantal noten die gelijktijdig gespeeld worden. Wanneer we weten welke dat zijn, is het mogelijk zonder enige kennis over akkoordgrepen vooraf, te herleiden hoe het betreffende akkoord gespeeld moet worden simpelweg door de juiste noten te spelen!

Bijkomend voordeel bovendien is dat daarmee hetzelfde akkoord op verschillende wijzen/voicings gespeeld kan worden. Deze zgn. voicings bieden een enrome uitbreiding op het klankspectrum.

Nog een belangrijke reden om te begrijpen uit welke noten een akkoord is samengesteld is: improvisatie! (Zie ook toonladder harmonisatie) Wanneer je improviseert is het van belang die noten te spelen die in het akkoord voorkomen die op dat moment.

Hoe werkt het?

Zoals gezegd ontstaan (Driestemmige) akkoorden ontstaan door het stapelen van tertsen. Diatonische -of "ladder-eigen"- akkoorden hebben een vaste akkoord formule die in de akkoordtabel weergegeven wordt. De betekenis van de gebruikte symbolen wordt in onderstaand rijtje weergegeven:

  • "R" staat voor "root" of grondtoon
  • 3 is de terts
  • 5 is de kwint
  • 7 is de septiem

Al naar gelang het type akkoord kunnen deze symbolen worden voorafgegaan door een voorteken (mol of kruis) die aangeeft of de noot verhoogd, dan wel verlaagd moet worden. Soms is dit een dubbele verhoging of verlaging. Het symbool staat er dan 2x in vermeld.

Akkoord extensies

Als we tertsen stapelen dan hebben we in principe bij de vierde toon (het septiem) binnen het octaaf (8 noten) het maximum bereikt. We kunnen echter de reeks uitbreiden door verder te gaan met stapelen van tertsen door de toonladder een octaaf te verhogen.

Daarmee krijgen we uitbreidingen op het akkoord: 9, 11 en 13. Eigenlijk gaat het hier om de secunde (9), de kwart (11) en de sext(13). Maar doorgaans worden ze op deze manier uitdrukt. Het gebruik van deze uitbreiding geeft enorm veel nieuwe mogelijkheden in die zijn dat het ons klankspectrum enorm uitbreidt. Heel gebruikelijk is om alteraties op de deze noten te spelen, verhogingen of verlagingen, aangegeven met een voorteken. Dit noemen we gealtereerde akkoorden, vaak voorzien van aan "alt"

Niet alle uitbreidingen klinken even goed. In het opmerkingen veld is aangegeven welk type uitbreiding op welke type akkoord van toepassing is.

Ook is het in dit geval vaak niet mogelijk om alle noten waaruit akkoord is samengesteld te spelen. In dit soort situaties wordt er vaak voor gekozen om bepaalde, minder relevante, noten niet te spelen. Vaak zijn dit de kwint en ook de grondtoon!